Rutbyte/Stenskottslagning

Vid våra Glascenter i Falun, Borlänge och Ludvika utför vi alla typer av bilglasreparationer – allt från små stenskott till byte av vindruta, på alla bilmärken.

Loading window repair…

 

Eftersom framrutan är en del av bärigheten i hela bilens kaross är det viktigt att du vid en bilglasreparation anlitar en auktoriserad verkstad som använder rätt metod, rätt delar och rätt lim. Viktigt är också att säkerställa funktionen av den tekniska utrustningen som är placerad i vindrutan på nyare bilar. En felmonterad ruta kan skapa stor skada vid en kollision

Vi reparerar stenskott medan du väntar.

Ett stenskott i vindrutan kan äventyra både sikt och trafiksäkerhet. Det kan dessutom orsaka skada på torkarbladen. Ha alltid ett stenskottsplåster i bilen ifall du får ett stenskott på vindrutan. Har du inget så är du välkommen in till oss och hämta ett. Tänk på att ju längre du väntar med att åtgärda ditt stenskott, desto större är risken för sprickbildning, som inte kan repareras. Att laga ett stenskott kostar mellan 0:- och 200:- beroende på vilket försäkringsbolag du har.

 

Laga stenskott eller byta hela rutan?

Har du fått en skada så är det viktigt att du så snart som möjligt åtgärdar den. Självrisken med t ex Volvia och Renault Försäkring är 100 kr för stenskott och vid byte av glasruta är självrisken 1.600 kr. En skada på glastaket kan ersättas via vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.
Eftersom vindrutan är så viktig ur säkerhetssynpunkt rekommenderar vi att endast reparera skador mindre än 25 mm, eller i vissa fall 15 mm (se illustration). Om skadan är större eller belägen i det direkta synfältet måste rutan bytas. För snabb hantering av din glasskada fyll i en “Anmälan glasskada“ som du skriver ut själv, fyller i och tar med till oss när du ska få din skada reparerad. Det gör att vi kan ta hand om dig och din bil snabbare. Ett byte av vindruta kostar endast 1 600:- i självrisk för dig som har Volviaförsäkring.

 

Låt oss fixa stenskottet och bespara dig en större kostnad

Har du ett stenskott på rutan försöker vi i första hand alltid att laga stenskottet. Ett stenskott som måste lagas är ett stenskott som har en liten spricka i sig. Är det en grop utan spricka så gör man i regel ingenting. En lagning kan förhindra att hela rutan spricker och är ett enkelt sätt att bespara sig en större kostnad. Själva stenskottslagningen går snabbt att åtgärda och är inte så kostsam. Ett tips är att skydda sprickan med en tejp till dess att stenskottet lagats. Ha alltid ett s.k. stenskottsplåster i bilen i fall du får ett stenskott på vindrutan.

Vilka skador går att reparera?

Eftersom vindrutan är så viktig ur säkerhetssynpunkt rekommenderar vi att man endast reparerar skador mindre än 25 mm, eller i vissa fall 15 mm (se illustration). Om skadan är större eller belägen i det direkta synfältet måste rutan bytas.

Grönt – stenskott upp till 25 mm i diameter kan lagas.
Gult – stenskott upp till 15 mm i diameter kan lagas.
Rött – vid stenskott i detta område måste rutan bytas.