Kolonnen i Falun växer fram

Publicerad
fredag 6 oktober 2017

Området Kolonnen i Falun som strax öppnar sin första etapp för allmänheten. Kolonnen är en del av det som tidigare kallades Myran-området.

18 månader efter förvärv från Fortifikationsverket och Falu Kommun öppnas inom kort första delen av Kolonnen, före detta Myran, i Falun. Först ut är Tanka drivmedelsstation och Tvätta automattvätt. Intresset för området är stort och i skrivande stund har, förutom Rolf Ericson Bil, HMB Construction AB, Opus bilprovning AB och Björkmans Bil AB bestämt sig för att etablera sig på Kolonnen.
För 18 månader sedan förvärvade Rolf Ericson Bil drygt 100.000 kvadratmeter mark på Myran-området i Falun av Fortifikationsverket och Falu Kommun. Sedan dess har det varit
hög aktivitet på området. Falu Kommun och Falu Energi & Vatten har anlagt nödvändig
infrastruktur som el- och stadsnät, fjärrvärme, VA, lokalgatan Kolonnvägen med mera. Rolf Ericson Bil har byggt en Tanka drivmedelsstation med automattvätt.

Myran delas upp, Kolonnen föds

Som ett led i Falu Kommuns planer för nyttjandet av Myran-området, delas området upp i flera delar. Den östra delen, från Tanka-stationen och österut, döps till Kolonnen, vilket harmoniserar med handelsområdet Majoren som återfinns på södra sidan om E16.

Tanka invigs och Kolonnen öppnar för allmänheten

Inom någon vecka invigs Tanka-stationen och i samband med det öppnas också nya infarten till området direkt från rondellen på E16 vid Ica Maxi och Majoren.

Högintressant område

Rolf Ericson Bil planerar att bygga en fullserviceanläggning för bilhandel på delar av Kolonnen inklusive skadecenter med lackanläggning, rekonditioneringscenter och däckcenter med tillhörande däckhotell. Övrig mark har företaget för avsikt att avyttra och intresset för området är stort. I skrivande stund är 65 procent av området i plan för etableringar. Rolf Ericson Bil välkomnar sina blivande grannar HMB Construction AB, Opus Bilprovning AB och Björkmans Bil AB till Kolonnen!